Cerc pastoral în Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Canta

În Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Canta a avut loc joi, 3 martie 2016, întrunirea Cercului pastoral-misionar numărul 3 – “Sfântul Ierarh Nectarie” al Protopopiatului Iaşi 1. Cu acest prilej, un sobor de preoţi au oficiat Taina Sfântului Maslu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1, pr. Petrică Lehaci, preşedintele cercului pastoral, şi preoţii din parohiile cercului. La finalul slujbei, tânărul Pavel Burţilă, masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, a prezentat referatul cu tema „Provocări actuale în activitarea pastoral-misionară a parohiei urbane”. „Postmodernismul îşi pune amprenta asupra societăţii, nu doar în plan social, politic, economic s.a. Se poate observa o puternică influenţă a acestuia în plan religios, manifestându-se prin diminuarea interesului omului faţă de valorilor sacre. Am constatat că, în privinţa individualismului posmodernist, se impune afirmarea identităţii ortodoxe în vederea susţinerii sistemului religios. Aşadar se doreşte impunerea stării de comuniune, ca o replică faţă de individualism, Biserica fiind percepută drept o mare familie creştină. Provocările religioase se concretizează aşadar în lupta dintre tehnică şi cultură, dintre politic şi moral, dintre trup şi suflet. Biserica luptă la rândul ei împotriva acestei stări tensionate, încercând armonizarea valorilor spiritule cu cele materiale, fapt care ar trebui să creeze o armonie spirituală omului”, a rezumat tânărul teolog Pavel Burţilă. Părintele paroh Ioan Damian a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru că au fost prezenţi la slujbă. La final, slujitorii sfintelor altare au vizitat şantierul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Canta, aflată în construcţie. (C. Ciofu)Острова

Acest articol a fost publicat în Biserica. Salvează legătura permanentă.